«Golden bookmark» kitap ýaryşy #2
«Golden bookmark» kitap ýaryşy #2
07.07.2021 · 1 minut okalýar

1. Synag awgust aýynyň 8-ne sagat: 11:00-da «Gujurly Bilim Merkezi» binasynda geçiriler.

2. Synag 50 sorag we test görnüşinde geçiriler.

3. Synagyň dowamlylygy 50 minut.

4. Synaga gatnaşyjylar diňe bir dili saýlap bilýär.

5. Ýaryşa «Gujurly Bilim Merkezi»niň diňleýjileri, okuwçylar, talyplar gatnaşyp bilerler.

6. Synagda kitapda geçýän käbir sözleriň manysy, sinonimi, antonimi hem soralyp bilner.

7. Ýalňyş jogaplar baly peseldýär!

8. Soraglar diňe okuw merkezimiz tarapyndan berlen kitap nusgalaryndan soraljakdyr!

9. Baly 50-den pes bolan gatnaşyjylar derejelendirmä degişli däldir!

Meňzeş habarlar
Çäreler